Privacy verklaring

Contactgegevens:

L.V.G  
https://www.springkasteelverhuurrijkevorsel.be

  Varenvelden 12 2310 Rijkevorsel    +32 33146055

Ondernemingsnr. BE0429.787.204

Persoonsgegevens die wij verwerken
L.V.G  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten ( contactformulier ) en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Door het invullen van hun gegevens op het contactformulier, verstrekken de gebruikers de toelating om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatievragen, prijsvragen, of ieder ander soort vraag .  L.V.G heeft deze informatie nodig voor een optimale dienstverlening.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam , Adresgegevens ,Telefoonnummer , E-mailadres , Facturatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

L.V.G  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om onze goederen en diensten bij u af te kunnen leveren , op te stellen en te komen ophalen .
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- L.V.G  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
L.V.G  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is , om onze diensten te kunnen realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
L.V.G verstrekt uitsluitend aan derden , alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerking van persoonsgegevens

De klant kan zijn persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen door een gedagtekende brief te richten tot at.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
L.V.G neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik tegen te gaan. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden.
Als u de indruk heeft dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via  . Voor meer informatie hierom verwijst L.V.G , U graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].
De klant kan altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie)

Cookies en vergelijkbare technieken

  Hiervoor verwijzen we u door naar ons   Cookiebeleid

Wijziging van Privacy verklaring

L.V.G  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Laatste aanpassingen 18-05-2018.

Disclaimer

Door het bezoek en het gebruik van onze website verklaart u zich akkoord met de voorwaarden in deze Disclaimer. 

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website.

De inhoud van Attractieverhuur L.V.G is met de grootste zorg samengesteld, het kan echter voorkomen dat de informatie op deze website – ondanks de betrachte zorgvuldigheid – niet actueel is of onjuistheden bevat.

De gegevens op onze website kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door L.V.G worden gewijzigd.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door L.V.G uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Niets uit deze website (tekst , beeld ), en overige L.V.G publicaties mag zonder vooraf verstrekte toestemming gekopieerd worden.

Attrractieverhuur L.V.G

Springkasteelverhuur Rijkevorsel

 Varenvelden 12

 2310 Rijkevorsel

BTW| BE0429.787.204

Contact

+32 33146055

+32 498130002

  

Gratis offerte

U kan steeds contact met ons opnemen voor een vrijblijvende offerte !

Dirk en Christine

Contact

Deze site maakt gebruik van cookies om de beste surfervaring te garanderen. Door verder te surfen gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie ga je naar de tab Cookies !